Powołanie do pełnienia funkcji członka zarządu – podatki i ZUS w 2017 roku

Monika Markisz        04 stycznia 2017        18 komentarzy

Sposób poboru należności publicznoprawnych od wynagrodzeń członków zarządu spółek kapitałowych i fundacji pełniących swoją funkcję na podstawie powołania w 2017 roku nie uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich. Tym tematem interesuje się wielu Czytelników mojego bloga, a powołanie jest bardzo często spotykanym sposobem pełnienia funkcji członka zarządu.

Członek zarządu może pełnić swoją funkcję m. in. na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług. Z członkami zarządu są również często zawierane kontrakty menedżerskie.

W tym wpisie zajmę się kwestią powołania do pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem np. uchwałą zgromadzenia wspólników, bez zawierania dodatkowej umowy. Jak za chwilę wyjaśnię, jest to najbardziej korzystny finansowo sposób pełnienia funkcji członka tego organu.

Przychody powołanego członka zarządu stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście. Od wynagrodzenia spółka (fundacja) pobiera zaliczkę na podatek w wysokości 18% dochodu. Przychód z tytułu wynagrodzenia uzyskanego przez członka zarządu pomniejsza się o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych – 111,25 zł miesięcznie (o ile kwota należności przekracza 200 zł). Jeśli wynagrodzenie członka zarządu nie przekracza 200 zł, to płatnik (spółka lub fundacja) pobiera zryczałtowany podatek według stawki 18%, bez pomniejszenia o koszty uzyskania przychodów. Spółka lub fundacja, jako płatnik, wpłaca zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych do 20-tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty. Do końca lutego roku, następującego po roku podatkowym, w którym powstał przychód należy podatnikowi – członkowi zarządu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według jego miejsca zamieszkania przekazać informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowych (PIT-11).

Pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie powołania nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Dla zainteresowanych tematyką składek ZUS, odsyłam do decyzji Oddziału ZUS w Lublinie nr 22/2014 z dnia 21 stycznia 2014 roku znak WPI/200000/43/22/2014. Wynika z niej, że nie trzeba odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia członka zarządu spółki kapitałowej powołanego do pełnienia swojej funkcji na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. Podobnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku Gdańsk, w decyzji nr 124/2014 z 15 kwietnia 2014 r. oraz z dnia 28 czerwca 2013 r. Znak: DI/100000/451/763/2013.

Powyższe zasady znajdą zastosowanie w odniesieniu nie tylko do członków zarządu spółek kapitałowych, lecz również fundacji. W przypadku członka zarządu fundacji, którego poza stosunkiem organizacyjnym powołania 
nie łączy z fundacją żadna inna umowa, nie podlega on ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu. Tak uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w decyzji 362 z 1 kwietnia 2014 r. (WPI/200000/43/ 362/2014).

O tym, jakie skutki wywoła nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu napisałam tutaj.

Porada w skrócie: pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej bądź fundacji na podstawie powołania jest najbardziej opłacalne – wynagrodzenie powołanego nie podlega składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Spółka (fundacja) – jako płatnik – pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18% wartości wynagrodzenia, pomniejszonego o zryczałtowane koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych.

{ 18 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

łukasz Maj 29, 2017 o 20:09

Dzień dobry,
trochę z innej beczki, ale chciałbym o ile to możliwe poznać zdanie Pani Mecenas.
W uchwale o powołaniu członka zarzadu wskazano – Jana Kowalskiego (choć ma również 2 imie Paweł).
czy we wniosku o wpis członka zarzadu do KRS w Pani ocenie winno wskazac się tylko imie Jan czy również Paweł?
z góry dziękuję!
p.s. super blog

Odpowiedz

Monika Markisz Maj 30, 2017 o 12:35

Panie Łukaszu, a we wniosku do KRS podaję dwa imiona. Pozdrawiam,

Odpowiedz

Marcin Czerwiec 10, 2017 o 00:49

Czy istnieją okoliczności które wykluczają lub mogą poddać w wątpliwość wypłacanie pensji członkowi z tytułu powołania? Chodzi mi o okoliczności takie jak w przypadku gdy organy skarbowe podważają zasadność zatrudnienia na umowę o dzieło interpretujac wykonywane czynności oraz ich okoliczności jako kwalifikujace się do umowy o pracę. Innymi słowy, czy organy skarbowe mogą z jakiegoś powodu podważyć legalność takiego powołania?

Odpowiedz

Monika Markisz Czerwiec 13, 2017 o 19:44

Panie Marcinie, nic nie przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o powołanie w kontekście możliwości zakwestionowania tej formy pełnienia funkcji.

Odpowiedz

Marek Czerwiec 26, 2017 o 11:49

Pani Moniko,
czy wynagrodzenie/diety pobierane za udział w posiedzeniach zarządu mogą być również zaliczane do kosztów uzyskania przychodu Spółki?
Pozdrawiam
MarekP

Odpowiedz

Anna Wrzesień 1, 2017 o 13:29

Pani Moniko,
czy do wynagrodzenia zarządu na podstawie uchwały stosuje się skalę podatkową tzn. czy po przekroczeniu progu podatkowego powinno się pobierać 32% podatku? Czy też zawsze pobiera się 18%?
pozdrawiam
Anna

Odpowiedz

Monika Markisz Wrzesień 6, 2017 o 11:14

Moim zdaniem – 18 % (art. 41 ust. 1 oraz art. 41a updof).

Odpowiedz

Anna Wrzesień 6, 2017 o 12:23

Dziękuję

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 6, 2017 o 15:39

Wg mnie pobiera się 18% chyba że członek zarządu wniesie o potrącanie mu zaliczki 32% to wówczas można to zrobić, Często członkowie zarządu są chętni na potrącanie wyższego podatku, żeby w rozliczeniu rocznym nie musieć dopłacać.

Odpowiedz

Monika Markisz Wrzesień 6, 2017 o 15:49

Pani Agnieszko, zgadzam się, dziękuję za komentarz

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 6, 2017 o 09:09

Pani Mecenas, chciałbym zapytać, czy widzi Pani zagrożenie w postaci zakwestionowania KUP wypłaconego wynagrodzenia członkom zarządu w sytuacji gdy są to członkowie spółki z o.o. pełniącej funkcję komplementariusza a spółka ta nie ma żadnych swoich przychodów podatkowych. W rachunku podatkowym ujmowane są tylko przychody/koszty spółki komandytowej w % udziału. Skład Zarządu sp. z o.o. to te same osoby co wspólnicy spółki komandytowej.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

Odpowiedz

Monika Markisz Wrzesień 6, 2017 o 10:18

Pani Agnieszko, z tego, co pamiętam, organy podatkowe wydawały interpretacje, w których uznawały, że jeśli członkami zarządu są wspólnicy spółek córek, to nieodpłatne pełnienie funkcji nie generuje przychodu. Może w takich zbliżonych okolicznościach należałoby szukać analogii do Pani sytuacji? Brak innych przychodów nie wydaje się być tutaj przeszkodą, nie wynika to (przynajmniej według mojej wiedzy) z żadnego przepisu.

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 6, 2017 o 10:23

Serdecznie dziękuję Pani Moniko.

Odpowiedz

Anna Wrzesień 6, 2017 o 10:56

Pani Mecenas, mogę przypomnieć się z moim pytaniem z 1 września? 18 i 32% czy tylko 18% zawsze?

Odpowiedz

łukasz Wrzesień 13, 2017 o 20:00

Witam Pani Mecenas,
czy wynagrodzenie przyznane członkowi na podstawie uchwały wspolników za pełnienie funkcji członka zarzadu musi odnosic się do posiedzeń zarzadu (np. 500 zł za kazde posiedzenie), czy tez moze zostac okreslone ogolnie ryczałtowo np. 5000 zł miesięcznie ? czy członek zarzadu musiałby pozniej tę kwestię wykazywać (np. ilosc posiedzeń zarzadu) w przypadku np. kontroli „US?
prośba o Pani opinię.

Odpowiedz

Monika Markisz Wrzesień 14, 2017 o 12:50

Panie Łukaszu, odpowiedź na te pytania, to już porada prawna. A takich udzielam wyłącznie odpłatnie. Pozdrawiam,

Odpowiedz

Jacek Październik 3, 2017 o 13:13

Pani Mecenas,
spotkałem się z podejściem, że spółki z o.o., w której prezes otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania nie odprowadza zaliczek na pdof, jedynie wystawia PIT-8C, z kolei prezes po zakończeniu roku płaci jednorazowo podatek za cały poprzedni rok. Czy to oznacza, że są dwa podejścia do wyboru? Bo jak to się ma do sytuacji opisanej w artykule?

Odpowiedz

Natalia Listopad 10, 2017 o 10:40

Pani Mecenas,czy jeśli moja Pani Prezes otrzymuje wynagrodzenie z tytułu powołania,a spółka której jest udziałowcem osiąga straty to czy może w pit37 rocznym odliczyć sobie składki zus zapłacone przez siebie z tyt.prowadzenia działalności gospodarczej

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: