Pomoc prawna z urzędu i podatek VAT

Monika Markisz        07 kwietnia 2015        Komentarze (0)

Dawno, dawno temu zostałam wyznaczona przez sąd administracyjny pełnomocnikiem z urzędu. Sprawa oczywiście już się skończyła, ale pamiętam, że jako osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego na podstawie umowy o pracę, zastanawiałam się, jak wygląda kwestia opodatkowania otrzymanego z tego tytułu wynagrodzenia podatkiem VAT.

Minister Finansów rozpatrywał przypadek adwokata, który prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej adwokatów i radców prawnych i jednocześnie bierze udział w sprawach sądowych jako pełnomocnik (obrońca) z urzędu. Po otrzymaniu faktury sąd jako płatnik podatku dochodowego przekazuje na konto adwokata wynagrodzenie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy. Pan mecenas jestem zarejestrowany jako podatnik VAT, składa deklaracje podatkowe VAT-7 i rozlicza podatek VAT z tytułu wynagrodzenia za świadczenie usług zastępstwa procesowego z urzędu. Powstała jednak wątpliwość, czy podatnikiem podatku VAT z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu jest adwokat czy spółka cywilna, w ramach której prowadzi on działalność gospodarczą?

 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2015 roku (sygnatura IBPP3/443-1426/14/LŻ) odpowiedział na to pytanie jednoznacznie: to adwokat jest podatnikiem podatku VAT z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu, niezależnie od sposobu, w jaki wykonuje on swój zawód. Zdaniem MF, przemawiają za tym następujące okoliczności, wynikające z ustawy o podatku VAT:

  1. świadczenie pomocy prawnej z urzędu jest świadczeniem usług,
  2. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,
  3. świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa,
  4. działalnością gospodarczą jest w szczególności działalność osób wykonujących wolne zawody.

Minister Finansów przypomniał także, że:

  1. pomocy prawnej z urzędu, na zlecenie sądu, udziela osobiście adwokat, bądź osobiście wyznaczony przez niego zastępca, po udzieleniu substytucji,
  2. adwokat prowadzący działalność jest czynnym podatnikiem podatku VAT, więc wykonując na zlecenie sądu usługi pomocy prawnej jako pełnomocnik (obrońca) z urzędu usługi te jest obowiązany rozliczyć w ramach swojej działalności gospodarczej,
  3. adwokat wykonujący na zlecenie sądu czynności (usługi) pomocy prawnej z urzędu (udział w sprawach sądowych jako pełnomocnik – obrońca z urzędu) jest z tego tytułu podatnikiem, a transakcja ta podlega udokumentowania fakturą.

Pytanie, czy ocena zaistniałej sytuacji w kontekście podatku VAT byłaby taka sama, jeśli sąd, wyznaczając pełnomocnika z urzędu wskazałby (o ile to w ogóle możliwe), że pełnomocnikiem takim jest np.: „adwokat Jan Kowalski – w ramach Kowalski, Marczuk Spółka cywilna adwokatów i radców prawnych”? Wiem  z autopsji, że tak właśnie wyznacza się niekiedy biegłych rewidentów, co z kolei ma znaczenie chociażby z uwagi na przepisy o wykonywaniu zawodu przez biegłych rewidentów. Ale to już temat na zupełnie inny wpis…

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: