Polski system prawa podatkowego jest przyjazny dla biznesu…

Monika Markisz        15 marca 2014        Komentarze (0)

Nie wierzysz? Przeczytaj dokładnie odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku na interpelację nr 22930 w sprawie polskiego systemu podatkowego przyjaznego dla biznesu.

 Stanowisko przedstawiciela ministerstwa jest długie, więc wymienię jego najważniejsze tezy:

 1. Prawo podatkowe ulega zmianom, ponieważ zmienia się otoczenie prawne i potrzebne jest dostosowanie do niego przepisów podatkowych.
 2. Prawo podatkowe ulega zmianom, ponieważ jest to uzasadnione koniecznością systematycznego dostosowywania krajowego porządku prawnego do regulacji unijnych.
 3. Zmiany prawa podatkowego są konsekwencją innych czynników zewnętrznych: orzecznictwa sądów czy postulatów płynących z dyrektyw unijnych lub organizacji reprezentujących przedsiębiorców.
 4. Każdy podatnik, który nie jest pewien znaczenia przepisów podatkowych, może złożyć odpowiedni wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

 Jeśli powyższe argumenty nadal Cię nie przekonują, zobacz, jakie działania zamierza podjąć resort finansów w celu uczynienia polskiego systemu podatkowego bardziej przyjaznym dla podatników i płatników, a w szczególności przedsiębiorców. Planuje się:

 1. Wprowadzenie (wolnego od opłaty skarbowej) instytucji pełnomocnictwa ogólnego w procedurze podatkowej, uprawniającego pełnomocnika podatnika do reprezentowania go we wszystkich sprawach podatkowych.
 2. Wprowadzenie możliwości doręczania pism na adres korespondencyjny (inny niż zamieszkania) i na skrytkę pocztową.
 3. Otwarty i nieodpłatny dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych za pośrednictwem Internetu oraz uprawnienie do  nieodpłatnego dostępu do danych zawartych w rejestrze i sporządzania wydruku.
 4. Umożliwienie zapłaty zaległości podatkowej przez dłużnika rzeczowego niebędącego podatnikiem (nabywcę przedmiotu hipoteki lub zastawu)
 5. Podwyższenie kwoty korekt deklaracji dokonywanych „z urzędu” z 1000 zł do 5000 zł.
 6. Wprowadzenie elektronicznej kontroli podatkowej.
 7. Wprowadzanie ułatwień i uproszczeń systemu podatku od towarów i usług (m. in. kasowe rozliczanie podatku przez małych podatników, uproszczenia w fakturowaniu, kredyt pod zwrot podatku VAT, liberalizacja warunków skorzystania z ulgi na złe długi i obostrzenia dla dłużników).

 Przejawem pozytywnych zmian w podatkach dochodowych są w ostatnich latach:

 1.  likwidacja obowiązku składania przez podatników miesięcznych deklaracji podatkowych,
 2. zmiany w obszarze cen transferowych,
 3. możliwość wpłacania przez tzw. małych podatników i podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej zaliczek kwartalnych,
 4. możliwość wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (tj. 1/12 podatku obliczona od dochodu z poprzedniego okresu podatkowego).
 5. opcja wyboru zryczałtowanych form opodatkowania, tj. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej

 Krańcowo przedstawiciel resortu przypomina, że w przypadku opodatkowania dochodów osób prawnych obowiązująca w Polsce stawka (19%) jest niższa niż średnia stawka podatku CIT w krajach członkowskich UE. Średnia ta wynosiła w 2012 r. dla wszystkich krajów członkowskich UE 23,5%, a dla krajów ze strefy euro 26,1%.

 Powyższe czynniki sprawiają, że zdaniem przedstawiciela Ministerstwa nie można się zgodzić, że polski system podatkowy cyt. „(…) jest bezsprzecznie niekorzystny dla przedsiębiorców i powoduje, że warunki dla biznesu w Polsce nie są tak dobre, jak mogłyby być w sytuacji dokonania pewnych uproszczeń w tym zakresie”.

 A co Ty – przedsiębiorco – odpowiesz, jeśli ktoś zapyta Cię, czy polski system prawa podatkowego jest przyjazny dla przedsiębiorców?

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: