Podział zysku za 2013 rok – dywidenda w ratach

Monika Markisz        07 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Zbliża się okres zwoływania zgromadzeń wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (walnych zgromadzeń wspólników w spółkach akcyjnych) i podejmowania decyzji w przedmiocie podziału zysku lub pokrycia straty.

Dla wspólników tych spółek, które odnotowały w ubiegłym roku zysk, oznacza to (być może) otrzymanie dywidendy. Pół biedy, jeśli spółka ma środki na dywidendę, ponieważ sam fakt, że bilans spółki wykazuje zysk, nie oznacza automatycznie i w każdym wypadku, że na koncie spółki  lub w jej kasie znajdują się pieniądze. W związku z tym dla spółek, które przewidują problem z wypłatą dywidendy z uwagi na brak wymaganych środków pieniężnych, ratunkiem może być podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy w ratach.

Czy jest to możliwe?

Tak, ponieważ kodeks spółek handlowych nie reguluje tej kwestii pozostawiając ją w gestii wspólników.

Czy wypłata dywidendy w ratach może być odroczona o np. rok?

Tak, a nawet termin ten może być dłuższy.

Zastanówmy się więc nad podatkami po stronie spółki.

Czy spółka, której wspólnicy zdecydowali, że poczekają kilka miesięcy (kilka lat) na poszczególne raty dywidendy, nie osiąga przypadkiem przychodu z nieodpłatnych świadczeń? Przychód miałby wynikać z faktu, że spółka „przetrzymuje” pieniądze należące do wspólników i może nimi przez ten okres czasu swobodnie dysponować, zamiast im je od razu wypłacić. W normalnych okolicznościach, aby uzyskać kwotę pieniężną odpowiadającą wysokością dywidendzie, spółka musiałaby zaciągnąć kredyt lub pożyczkę, co oznaczałoby koszty (np. prowizja bankowa, marża, wydatki na ewentualne wyceny przedmiotu zabezpieczenia, odsetki od kredytu czy odsetki i inne koszty pożyczki). Wykorzystując pieniądze przeznaczone do podziału pomiędzy wspólników spółka czyni to „za darmo”. Te potencjalne koszty kredytu lub pożyczki to właśnie przychód z nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki.

Oczywiście w sytuacji, gdy spółka fizycznie nie posiada środków na wypłatę dywidendy, trudno jest mówić o przetrzymywaniu czy dysponowaniu pieniędzmi. Ale nawet w wypadku, gdy spółka jest w stanie wypłacić dywidendę i posiada środki pieniężne, ale z jakichkolwiek względów (np. ryzyko utraty płynności) wspólnicy decydują, aby uczynić to w ratach i w dłuższym okresie czasu, to i tak  nie oznacza to żadnych konsekwencji podatkowych dla spółki.

Jeśli ten temat interesuje Cię, czekam na Twoje pytania.

Jeśli wolisz lekturę interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego w poruszanym dzisiaj przeze mnie temacie, sięgnij do:

  1. Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2013 roku (sygn. IPPB1/415-726/13-2/ES),
  2. Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 czerwca 2011 roku (sygn. ILPB3/423-369/08/11-S/ŁM) oraz z dnia 13 kwietnia 2010 roku (sygn. ILPB3/423-54/10-3/AO),
  3. Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 października 2010 roku (sygn. IBPBI/2/423-1262/10/BG).

o wypłacie dywidendy w ratach pisałam również w innym artykule: http://podatki-dla-prawnika.pl/dywidende-mozna-wyplacic-w-ratach-bez-obaw-o-skutki-podatkowe/.

Porada w skrócie: wypłata dywidendy w ratach nie spowoduje powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie wypłacającej ją spółki bez względu na sytuację finansową spółki. Przychód nie powstanie, gdy spółka fizycznie nie posiada środków na wypłatę dywidendy w momencie podejmowania uchwały. Spółka, która posiada środki na wypłatę dywidendy, a wypłaca ją w ratach, również nie rozpozna przychodu z nieodpłatnych świadczeń w związku z hipotetyczną możliwością korzystania z pieniędzy wspólników do dnia wypłaty poszczególnych rat dywidendy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: