Podatek od nieruchomości budynków należących do spółdzielni mieszkaniowych

Monika Markisz        02 marca 2014        Komentarze (0)

Jeżeli jesteś pracownikiem służb finansowo-księgowych spółdzielni mieszkaniowej lub radcą prawnym (adwokatem) świadczącym usługę pomocy prawnej na rzecz takich podmiotów, być może zainteresuje Cię wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2013 roku, sygn. akt II FSK 2767/11. Przedmiot sprawy to określenie zasad opodatkowania niemieszkalnych lokali i ich części należących do spółdzielni mieszkaniowych przeznaczanych na własne potrzeby spółdzielni (biura, archiwa, pomieszczenia gospodarcze).  Spółdzielnie nie czerpią żadnych dochodów z takich lokali, a jednocześnie lokale takie ma każda spółdzielnia mieszkaniowa.

Problem poruszany w rozstrzygnięciu NSA dotyczył stawki podatku od nieruchomości. Rozstrzygnięcie Sądu miało przesądzić o tym, czy lokale przeznaczane na własne potrzeby spółdzielni opodatkować stawką podatku jak od budynków i ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (obecnie podatek wynosi maksymalnie 23,03 zł/1 mkw.) czy jak od budynków pozostałych (stawka maksymalna to 7,73 zł/1 mkw.).

Kwestia podatku od nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych przeznaczanych na potrzeby własne spółdzielni ma znaczenie o tyle, że spółdzielnie mieszkaniowe są przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy natomiast – w ocenie organów podatkowych – płacą zasadniczo podatek od wszystkich swoich budynków i ich części według najwyższej stawki, bez względu na cel i przeznaczenie takich budynków. Napisałam „zasadniczo”, ponieważ przepisy podatkowe przewidują niekiedy wyjątki od tej zasady.

Sąd wskazał, że o zastosowaniu najwyższej stawki podatku od nieruchomości powinno decydować ich faktyczne zajęcie na działalność gospodarczą. Jeśli więc części budynków są – przykładowo, jak w rozpatrywanej sprawie – wyłączone z takiej działalności i przeznaczane na funkcjonowania spółdzielni, powinno się je opodatkować stawką jak dla pozostałych budynków. Nie ma więc znaczenia, że spółdzielnia jako przedsiębiorca powinna płacić daninę w najwyższej z możliwych wysokości.

Porada w skrócie: lektura uzasadnienia wskazanego wyroku NSA może pozwolić na rozważenie możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości i odzyskanie nawet 2/3 kwoty tej daniny.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: