Opodatkowanie dochodu uzyskiwanego przez pełnomocnika wyznaczonego z urzędu

Monika Markisz        20 marca 2014        Komentarze (0)

Jeśli jesteś radcą prawnym lub adwokatem, doradcą podatkowym albo rzecznikiem patentowym, możesz zostać wyznaczony pełnomocnikiem z urzędu. Za swoją pracę otrzymasz od Skarbu Państwa wynagrodzenie. A od tego wynagrodzenia – jak można się domyślić – trzeba będzie odprowadzić podatek.

Minister Finansów interpretacji ogólnej wydanej w dniu 21 listopada 2013 roku (znak DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13) dokonał kwalifikacji wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika z urzędu do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to o tyle istotne, że osoby uprawnione mogą wykonywać wolny zawód w różnych formach. W zależności od formy wykonywania zawodu, różne są źródła przychodów wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej z urzędu.

Co ważne, w dniu 21 października 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie całej Izby Finansowej, po rozpoznaniu powyższego zagadnienia prawnego, podjął uchwałę w sprawie sygn. akt II FPS 1/13, w której stwierdził, że „wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy„.

Minister Finansów, na kanwie powyższego wyroku nie mógł postąpić inaczej, jak tylko zająć takie samo stanowisko.

Jeżeli adwokat, radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. w ramach własnej kancelarii czy jako wspólnik spółki osobowej), wówczas wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Jeżeli natomiast radca prawny, doradca podatkowy czy rzecznik patentowy wykonuje swoją działalność zawodową w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, wówczas ich wynagrodzenie z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. W tym przypadku na sądzie spoczywają obowiązki płatnika.

W ostatnim czasie, w tej materii została również wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego z dnia 14 kwietnia 2014 roku, sygnatura ILPB1/415-894/12/14-S/AG.

Porada w skrócie: Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu. Pełnomocnik z urzędu może więc osiągać bądź przychody z działalności wykonywanej osobiście bądź przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: