Opodatkowanie darowizny udziałów należących do majątku wspólnego małżonków

Monika Markisz        22 marca 2014        Komentarze (0)

Wyobraźmy sobie następującą sytuację: dwaj bracia zawierają umowę darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Stroną umowy darowizny nie jest żona darczyńcy, chociaż udziały należą do majątku wspólnego małżonków. Wyraża ona jednak zgodę na tę transakcję. Czy darowizna udziałów w całości jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn?

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego – tak. Zdaniem organów podatkowych – nie.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn wprowadza zwolnienie od podatku darowizn dokonywanych w tzw. „grupie zerowej” – czyli między członkami najbliższej rodziny oraz małżonkami. Rodzeństwo małżonków nie należy do tej kategorii. Zdaniem organów podatkowych, w przypadku gdy przedmiotem darowizny są udziały formalnie należące do jednej osoby, to w momencie darowizny tych udziałów istotną okolicznością staje się, że udziały te wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków. Innymi słowy, stronami umowy darowizny powinien być udziałowiec i jego małżonek po 1/2. A skoro tak, to w odniesieniu do małżonka udziałowca, który daruje swoje udziały osobie spoza wspomnianej „grupy zerowej”, nie można mówić o zwolnieniu podatkowym.

Na szczęście inaczej uważa NSA, który w wyroku z dnia 17 października 2013 roku sygn. akt II FSK 2915/11 orzekł, że chociaż udział wchodzi w skład majątku wspólnego, to jednak wspólnikiem w spółce z o. o. staje się tylko małżonek będący uczestnikiem czynności prawnej skutkującej nabyciem lub objęciem udziałów. Tym samym, pomimo, że darowizna dotyczyła majątku wspólnego, to jednak została dokonana przez jednego małżonka w imieniu własnym, a jedynie za zgodą drugiego małżonka. Wówczas stroną takiej czynności prawnej jest wyłącznie małżonek uczestniczący w danej czynności.

Porada w skrócie: W wypadku, gdy stronami umowy darowizny jest wspólnik i jego rodzeństwo (lub inna osoba zaliczana do tzw. „grupy zerowej”), małżonek wspólnika wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy. Fakt wyrażenia zgody nie oznacza jednak automatycznie, że małżonek staje się stroną umowy darowizny i nie ma wpływu na skutki podatkowe całej czynności. Obdarowarowany może w całości skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: