Intercyza czy wspólność majątkowa małżeńska? Wybór jest tylko pozornie oczywisty…

Monika Markisz        09 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Jeśli zapytasz kogokolwiek, czy przedsiębiorca powinien pozostawać ze swoim małżonkiem w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, usłyszysz zapewne, że lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest intercyza.

Czy jednak jest tak zawsze?

Nie jest, szczególnie jeśli chodzi o podatki.

Czasem intercyza to gorsze rozwiązanie…

Ale zacznijmy od początku. Ordynacja podatkowa przewiduje, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Odpowiedzialność obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

Ograniczenie, zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych wcześniej. W związku z tym, zawarcie intercyzy w trakcie trwania małżeństwa nie uchroni małżonka podatnika przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe powstałe przed zawarciem intercyzy.

Jeśli natomiast chodzi o zaległości podatkowe powstałe po dacie intercyzy, sprawa nie jest wcale taka oczywista. Za zaległości podatkowe podatnika, w tym prowadzącego działalność gospodarczą, odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie. Osobą trzecią jest między innymi członek rodziny podatnika.

I tu dochodzimy do istoty – za członka rodziny podatników uważa się między innymi małżonków, którzy zawarli umowę o ograniczeniu lub wyłączeniu wspólności majątkowej, których wspólność majątkowa została zniesiona przez sąd, oraz małżonków pozostających w separacji.  Odpowiedzialnośc za zobowiązania podatkowe w przypadku przedsiębiorców  dotyczy zaległości podatkowych wynikających z tej działalności i powstałych w okresie, w którym małżonek stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając korzyści z prowadzonej przez niego działalności. Odpowiedzialność małżonków ograniczona jest do wysokości uzyskanych korzyści.

Jeśli małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej małżeńskiej, odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy obejmuje majątek wspólny małżonków i majątek osobisty małżonka – przedsiębiorcy prowadzącego działalności gospodarczą. Majątek osobisty współmałżonka jest chroniony.

W przypadku zawarcia intercyzy, i małżonek prowadzący działalności gospodarczą i jego współmałżonek ponoszą odpowiedzialności za zaległości podatkowe przedsiębiorcy swoimi majątkami osobistymi (majątku wspólnego bowiem nie ma). Istnieją granice tej odpowiedzialności (do wysokości uzyskanych korzyści i pod warunkiem współdziałania w wykonywaniu działalności), ale majątek osobisty małżonka przedsiębiorcy w takim wypadku nie jest chroniony.

Porada w skrócie: jeśli Twój mąż (żona) prowadzi działalność podatkową, a Ty współpracujesz ze współmałżonkiem i osiągasz wymierne korzyści z tego faktu, zawarcie intercyzy nie wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. Jest tak szczególnie wtedy, gdy zgromadziłaś (eś) znaczny majątek osobisty. W razie konieczności poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe powstałe po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,  przedsiębiorca oraz małżonek przedsiębiorcy odpowiedzialność ponoszą solidarnie i całym swoim majątkiem (osobistym).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: