Działalność gospodarczą można prowadzić nawet o tym nie wiedząc

Monika Markisz        12 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Jeżeli prowadzisz działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, we własnym imieniu  i na własny lub cudzy rachunek – twoja aktywność spełnia wszystkie kryteria to tego, aby ją uznać za pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji powinieneś wykazać przychód do opodatkowania i (ewentualnie) wykazać w deklaracji VAT-7 sprzedaż lub dostawę towarów czy usług.

Oto sytuacja, jakich wiele.

Osoba fizyczna kupuje działkę rolną o dużej powierzchni. Następnie, już jako właściciel, składa wniosek o zmianę przeznaczenia gruntu na przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Po przekształceniu dzieli działkę na kilka, czy kilkanaście mniejszych i sprzedaje.

Czy działa w sposób zarobkowy? Tak, ponieważ jego działania są nakierowane na osiągnięcie dochodu ze sprzedaży.

Czy działalność ma charakter ciągły? Tak, ponieważ sprzedaje większą ilość działek gruntu po kolei.

Czy działa we własnym imieniu i na własny rachunek? Tutaj odpowiedź również jest pozytywna.

Czy właściciel działa w sposób zorganizowany? Tak, a dowodem na to jest dążenie do zmiany przeznaczenia nieruchomości tak, aby można było sprzedać z zyskiem działki budowlane.

Nie jest istotne subiektywne przekonanie właściciela, że jego postępowanie nie ma przymiotów działalności gospodarczej. Liczą się kryteria obiektywne, a znaleźć je można w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej zawartej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Innym przykładem nieświadomego prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych, poza sprzedażą działek gruntu, może być handel prze Internet czy udzielanie korepetycji. Ale katalog ten jest otwarty.

Porada w skrócie: w prawie podatkowym o tym, czy mamy do czynienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą decydują konkretne kryteria. Jakakolwiek aktywność, która ma charakter zarobkowy, ciągły, jest prowadzona we własnym imieniu na własny lub cudzy rachunek i w sposób zorganizowany stanowi pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: