Dywidendę można wypłacić w ratach bez obaw o skutki podatkowe

Monika Markisz        17 marca 2014        Komentarze (0)

Zbliża się okres zwoływania zgromadzeń wspólników w spółkach kapitałowych. Jak co roku, wspólnicy będą zastanawiać się, w jaki sposób podzielić zysk lub pokryć stratę. Jednym ze sposobów podziału zysku (i chyba najbardziej oczekiwanym przez wspólników) jest przeznaczenie go na wypłatę dywidendy. Z przepisów Kodeksu spółek handlowych wynika, że termin wypłaty dywidendy wskazuje uchwała wspólników, a gdy ona takiego dnia nie określa, to dzień wypłaty dywidendy wyznaczony zostaje przez zarząd spółki. Przypominam, że dzień/dni wypłaty dywidendy można odsunąć w czasie nawet o kilka lat.

Czy dywidendę można wypłacić w ratach?

Można. Decyzję w tym zakresie podejmują sami wspólnicy i to oni określają w uchwale konkretne terminy wypłaty poszczególnych rat lub dzień, do którego najpóźniej wypłata ma nastąpić.

Czy wypłata dywidendy w ratach powoduje skutki podatkowe po stronie wspólników i spółki?

Dywidenda jest oczywiście opodatkowana podatkiem dochodowym. Po stronie wspólników, którzy otrzymują dywidendę ratalną, nie powstaje żaden inny, dodatkowy przychód podatkowy. Obowiązki podatkowe z tytułu wypłaty poszczególnych rat i tak ciążą na spółce wypłacającej kolejną ratę.

Podatkowe problemy związane z wypłatą dywidendy w ratach dotyczą natomiast spółki wypłacającej dywidendę w ratach. Otóż chodzi o to, czy spółka ta nie osiąga przypadkiem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ponieważ dysponuje środkami pieniężnymi należnymi de facto do wspólników. Zamiast zaciągnąć pożyczkę, czy wziąć kredyt z banku spółka może (za darmo, bez odsetek) dysponować pieniędzmi wspólników. Wysokość przychodu to właśnie równowartość tych odsetek, opłat i wydatków jakie należałoby ponieść poszukując finansowania z zewnątrz.

Instytucja nieodpłatnych świadczeń to zmora wielu podatników. Pojęcie nieodpłatnych świadczeń nie jest oczywiście uregulowane w przepisach podatkowych. Przyjęło się, że są to wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest nieodpłatne uzyskanie określonej korzyści finansowej (przysporzenia) kosztem innego podmiotu, niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu.

Przepisy prawa podatkowego, jak możesz się domyśleć, nie regulują zagadnienia skutków wypłaty dywidendy w ratach po stronie wypłacającej ją spółki. Z orzecznictwa sądów i interpretacji organów podatkowych wynika na szczęście, że w takiej sytuacji nie ma prawnych podstaw do rozpoznania przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki. Potwierdził to NSA w wyroku z 21 stycznia 2011roku (II FSK 1583/09).

Zainteresowanych odsyłam również do lektury interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia16 czerwca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-369/08/11-S/ŁM).

Porada w skrócie: jeżeli w uchwale zgromadzenia wspólników o podziale zysku określono, że wypłata dywidendy wspólnikom nastąpi później niż dzień podjęcia tej uchwały, taki stan rzeczy nie generuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń po stronie spółki i jej wspólników. Jednak  uchybienie terminowi wypłaty konkretnej raty oznacza automatycznie powstanie przychodu dla spółki „zatrzymującej” taką dywidendę, która osiąga korzyść w postaci możliwości dysponowania określoną kwotą pieniężną.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: