Datio in solutum – cześć druga (interpretacje organów podatkowych)

Monika Markisz        02 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Każdy prawnik słyszał o datio in solutum, jako alternatywnym sposobie realizacji zobowiązań. Ale datio in  solutum znają również ci praktycy, którzy upatrzyli w stosowaniu tej instytucji prawa cywilnego korzyści natury podatkowej.

Dzisiaj chciałabym wskazać zastosowanie świadczenia w miejsce wypełnienia na konkretnych przykładach interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Ale w pierwszej kolejności przypominam, że od 2015 roku planowane są zmiany w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Proponuję się  zrównanie skutków podatkowych realizacji zobowiązania w formie niepieniężnej (wypłata dywidendy w formie rzeczowej, wypłata wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów (akcji) oraz innych zdarzeń opartych na koncepcji datio in solutum) z odpłatnym zbyciem rzeczy lub praw majątkowych.

Tyle na temat przyszłości. Wracam do interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

Odpracowanie zadłużenia

Dłużnicy spółdzielni (tytułu nieuregulowanych opłat czynszowych) spłacą swój dług własną pracą. Nastąpi zamiana czynszu (płatności pieniężnej) na świadczenie rzeczowe (wykonywanie różnych prac zastępczo w zamian za koszt czynszu, w skład którego wchodzą opłaty za eksploatację, wodę, wywóz nieczystości). Po stronie dłużników nie powstanie przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych – tak  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2013 roku, sygn. IBPBII/1/415-642/13/JP.

Wypłata wynagrodzenia za dobrowolne umorzenie akcji

Dobrowolne umorzenie akcji za wynagrodzeniem wypłaconym w części w formie pieniężnej oraz za zgodą akcjonariuszy, poprzez zwolnienie się z zapłaty reszty wynagrodzenia przez spełnienie innego świadczenia, z zastosowaniem instytucji datio in solutum, tj. przeniesienie praw użytkowania wieczystego oraz prawa własności ściśle określonych nieruchomości nie spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tak Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2014 roku, sygn. ITPB3/423-622/12/14-S/DK.

W najbliższym czasie należy spodziewać się kolejnych interpretacji indywidualnych wydawanych w podobnym duchu. Sądy administracyjne uchylają bowiem niekorzystne dla podatników interpretacje organów podatkowych, z których wynika, że datio in solutum generuje przychód do opodatkowania po stronie podmiotów przeprowadzających taką transakcję.

Porada w skrócie: jeżeli rozważasz zastosowanie datio in solutum i dodatkowo chcesz miec gwarancję, że po stronie podmiotów uzyskujących świadczenie (inne, niż pierwotnie umówione) nie powstanie przychód podatkowy, zastanów się nad wystąpieniem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przygotuj się jednak, że Twoje stanowisko potwierdzi dopiero sąd administracyjny, ponieważ organy podatkowe w większości przypadków wydają interpretacje niekorzystne dla podatników.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: