Czy wydatki ponoszone w trakcie aplikacji mogą być kosztem uzyskania przychodów?

Monika Markisz        03 marca 2014        2 komentarze

Od kilku lat prowadzę zajęcia z prawa podatkowego dla aplikantów radcowskich. Co roku aplikanci pytają mnie, czy (jakby nie patrzeć, wysokie) wydatki ponoszone przez nich w trakcie aplikacji radcowskiej mogą być w przyszłości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu między innymi o opłatę za wpis na listę aplikantów, opłaty roczne za aplikację, składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w samorządzie, opłatę za egzamin oraz opłatę za wpis na listę radców prawnych.

Moim zdaniem, wymienione wyżej wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jako mające na celu osiągnięcie przychodów. Oczywiście moment zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych zostaje odsunięty w czasie, do momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności kancelarii radcy prawnego.

W dniu 17 stycznia 2014 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi ustosunkował się do powyższego zagadnienia w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego znak IPTPB1/415-701/13-2/AP. Interpretacja ta jest niekorzystna dla wnioskodawcy – adwokata. Wynika z niej, że cyt. wydatki związane ze szkoleniem w ramach odbywanej aplikacji adwokackiej, nie zostały ujęte w katalogu wydatków nieuznawanych za koszt uzyskania przychodów.  Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Dla uzyskania takiego statusu, konieczne jest również zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem, a celem, jakim jest osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

Wydatki aplikanta, zdaniem organu podatkowego, miały na celu zdobycie wiedzy i oraz należyte przygotowanie do zawodu, a nie osiągnięcie przychodów z konkretnego źródła, jakim jest działalność gospodarcza. Zatem, koszty aplikacji adwokackiej należy zaliczyć do wydatków o charakterze osobistym, związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy prawniczej (działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych można – zdaniem autora interpretacji – również prowadzić nie posiadając tytułu adwokata). W konsekwencji, nie można ich uznać za koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Zapewne Pan Mecenas, który złożył wniosek, odwoła się od tej interpretacji do sądu. Z dużą dozą prawdopodobieństwa sąd administracyjny przychyli się do stanowiska podatnika. Taki przynajmniej scenariusz miał dotąd miejsce w odniesieniu do kwestii wydatków ponoszonych przez adwokatów i radców prawnych w trakcie aplikacji przygotowującej do wykonywania zawodu. Interpretacji i wyroków w takich sprawach znajdziecie jeszcze wiele.

Porada w skrócie: jeśli jesteś aplikantem radcowskim lub adwokackim, zbieraj sumiennie rachunki i inne dowody dokumentujące ponoszenie w trakcie aplikacji wydatków związanych z jej przebiegiem. Rozważ złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Weź pod uwagę duże prawdopodobieństwo uznania Twojego stanowiska za nieprawidłowe i konieczność dalszej walki o swoje racje przed sądem administracyjnym. Ale, jakby nie patrzeć, jesteś profesjonalistą, powinno Ci się udać!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Konrad Lipiec 26, 2017 o 12:50

Pani Moniko, a co w przepadku gdy aplikant (radcowski) założy działalność gospodarczą (świadczy usługi prawne) w trakcie odbywania aplikacji?

Odpowiedz

Monika Markisz Sierpień 30, 2017 o 18:14

Panie Konradzie, przepraszam że po takim czasie. Wakacje… W odpowiedzi na Pana pytanie wskazać należy, że jeśli aplikant prowadzi DG, wówczas wydatki na aplikację mogą stanowić KUP. Tak wynika z najnowszych interpretacji MRiF – zachęcam do ich odszukania na http://www.sip.mf.gov.pl, Pozdrawiam.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Dziękuję, że chcesz skomentować mój artykuł, jednak jeśli tą drogą poszukujesz pomocy prawnej, proszę Cię
o wiadomość na adres e-mail, który znajdziesz na stronie Kontakt.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: