Podatki 2017- najważniejsze zmiany

Monika Markisz        23 czerwca 2017        Komentarze (0)

Nie ma na rynku takiej pozycji.

Wszystko o podatkach w 2017 – najważniejsze zmiany.

Wspaniali Autorzy – nazwiska znane wszystkim praktykom prawa podatkowego. Artykuły zawierają liczne przykłady.

Naprawdę warto mieć tę książkę w swojej bibliotece!

To był dla mnie zaszczyt i prawdziwa przyjemność móc recenzować taką pozycję.

Polecam!

Podsumowanie tygodnia: Blog Podatki dla Prawnika

Monika Markisz        01 czerwca 2017        Komentarze (0)

Maj i czerwiec to czas, w którym wskaźniki odwiedzin na moim bogu szybują w górę 🙂

Mimo, że blog Podatki dla prawnika w założeniu jest skierowany do prawników, którzy muszą mierzyć się z podatkami, to jednak najbardziej poszukiwane artykuły nie dotyczą podatków.

Hmm… być może należy zmienić tytuł tego bloga

W ostatnim tygodniu najchętniej czytanym był wpis poświęcony składaniu sprawozdań finansowych za 2016 rok do KRS. Nic dziwnego, ponieważ maj i czerwiec to czas, w którym odbywają się zwyczajne zgromadzenia wspólników i zwyczajne walne zgromadzenia, a po ich zakończeniu sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności i niektóre z podjętych uchwał muszą zostać złożone w KRS i w urzędzie skarbowym. Ten wpis w ciągu ostatnich 7 dni przeczytało ponad 3200 osób.

Ponad 600 osób zapoznało się z wpisem dotyczącym składania sprawozdań finansowych za 2015 rok.

W pierwszej piątce, od początku istnienia mojego bloga pozostaje nieodmiennie wpis poświęcony skutkom niezłożenia w terminie 6 miesięcy zgłoszenia nabycia spadku czy darowizny. Przeczytało go ostatnio prawie 500 osób.

W pierwszej piątce warto wskazać na artykuł – instrukcję wypełniania formularza KRS-ZM. W ostatnim tygodniu takich informacji poszukiwało ponad 300 Czytelników mojego bloga.

Na koniec wspomnę również o wpisie odnoszącym się do ujawniania w KRS 10 kodów PKD. Od prawie trzech lat jest to jeden z najchętniej czytanych wpisów. W tym tygodniu przeczytano go ponad 200 razy.

 

Obrona lekarza w procesie – nowy, wartościowy blog w grupie WEBLEX

Monika Markisz        25 maja 2017        Komentarze (0)

Zapraszam Was do lektury bloga prowadzonego przez radcę prawnego Michała Badowskiego. Blog: obronalekarzawprocesie.pl ma pomóc przełamać krzywdzące stereotypy na temat lekarzy, ale również stać się sprawdzonym kontaktem dla lekarzy oczekującym pomocy pełnomocnika na sali sądowej.

Gwarancją wysokiej jakości bloga jest nie tylko osoba Autora, ale również współudział w tym przedsięwzięciu wyśmienitego radcy prawnego Leszka Blocha. Leszek Bloch jest twórcą bloga Leszek Bloch – po stronie wierzyciela

Zachęcam do lektury obu wspomnianych powyżej blogów.

Odpowiedź na pytanie, czy sprzedaż nieruchomości wspólnej odziedziczonej po śmierci małżonka powoduje skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych, wydaje się być przesądzona.

Jak wynika z uchwały NSA z dnia 15 maja 2017 roku, osiągnięcie przychodu z takiej transakcji  nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku PIT. Jest to niewątpliwie przełomowa uchwała i wielu podatników, których spory z fiskusem w podobnych sprawach wciąż trwają, odetchnie pewnie z ulgą!

Na uzasadnienie tego oczekiwanego przez podatników orzeczenia będzie trzeba zapewne poczekać.

Zainteresowanych tematem odsyłam do artykułu P. Patrycji Dudek w Gazecie Prawnej z dnia 16 maja 2017 roku.

Zgłoszenie nabycia spadku lub otrzymania darowizny po terminie

Monika Markisz        11 maja 2017        Komentarze (0)

W pierwszej dziesiątce najczęściej czytanych artykułów na moim blogu jest ten poświęcony możliwości złożenia zgłoszenia SD-Z2 po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia spadku lub otrzymania darowizny.

W mojej ocenie, popartej wieloma przykładami z codziennej praktyki zawodowej wynika, że jeśli przyczyną niezłożenia zgłoszenia SD-Z2 było zaniedbanie podatnika (rozumiane jako zaniechanie terminu), wówczas praktycznie niemożliwym jest skuteczne złożenie tego zgłoszenia po tej dacie. A więc jeśli po prostu zapomniałeś złożyć SD-Z2 (bez względu na przyczynę tego stanu rzeczy), wątpliwym wydaje się być przywrócenie terminu do jego złożenia. Często zdarza się tak, że nabywcy spadku czekają na otrzymanie postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i uważają, że termin 6 miesięcy na złożenie zgłoszenia SD-Z2 liczy się od daty otrzymania postanowienia. Błąd.

Jedynym bowiem wyjątkiem od zasady, że termin na zgłoszenie nabycia spadku jest liczony od dnia uprawomocnienia postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, jest przypadek, gdy nabywca dowiedział się o fakcie nabycia później, niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o nabyciu.

Do ww. sytuacji nie należy jednak, jak już wspomniałam, wypadek, gdy uczestnikom postępowania spadkowego doręczono postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na ich wniosek, ale już po upływie ustawowego terminu do zgłoszenia nabycia spadku w urzędzie skarbowym. O tego rodzaju sytuacji możesz przeczytać w uzasadnieniu wyroku NSA z dnia 1 września 2016 r., sygn. akt II FSK 2141/14.

Reasumując:

Zgłoszenie SD-Z2 musi nastąpić w terminie. Nie licz na to, że urząd przywróci termin do złożenia tego zgłoszenia. Nie zaniedbuj formalności związanych z możliwością skorzystania ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn. Obliczaj terminy na dokonanie czynności zgłoszenia SD-Z2 zgodnie z prawem, a nie ze swoim przekonaniem.