Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu należy zaktualizować obowiązek szkoleniowy. Jak należy to zrobić?

Zdaniem Generalnego Inspektora, poprzez:

  1. szkolenia wewnętrzne
  2. szkolenia zewnętrzne
  3. samokształcenie

Generalny Inspektor zapowiada również wdrożenie, po kilkunastu miesiącach przerwy, platformy szkoleniowej na stronie GIIF.

Szczegóły: tutaj

Wczoraj skończyłam przygotowanie pierwszej Wewnętrzej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla właścicieli biura rachunkowego. Podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe są jednostkami obowiązanymi do przestrzegania przepisów nieobowiązującej jeszcze ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 roku, poz. 723 ze zm.), podobnie – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami i inni…

Przepisy ww. ustawy zaczną obowiązywać w dniu 13 lipca 2018 roku. W tym okresie większość z nas będzie zapewne fizycznie (lub przynajmniej myślami) gdzieś w górach czy na plaży…  Nie jestem pewna, czy lektua procedur będzie wtedy najlepszym pomysłem…

 

Można się rozmarzyć… ech…

Wracając do meritum. Przygotowana przeze mnie Procedura liczy kilkanaście stron, a jej integralną częścią są Załączniki (m. in. oświadczenia pracowników i współpracowników, wyniki analizy ryzyka itp.).

Oto fragment Procedury porzygotowanej przeze mnie:

WEWNĘTRZNA PROCEDURA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

 Podstawa prawna i odpowiedzialność za stosowanie obowiązków

  1. Niniejsza wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: Procedura) została przygotowana na podstawie art. 50 ustawy z 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm., dalej jako: ustawa).
  2. … – prowadząca/y działalność gospodarczą pod nazwą … (dalej: Biuro rachunkowe) jest podmiotem, prowadzącym działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W związku z tym Biuro rachunkowe posiada status jednostki obowiązanej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy.
  3. Organem odpowiedzialnym za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie jest Właściciel Biura rachunkowego – Pan/Pani ….
  4. Osobą odpowiedzialną  za wdrożanie obowiązków określonych w ustawie jest Właściciel Biura Rachunkowego – Pan/Pani ….
  5. Osobą odpowiedzialną w biurze rachunkowym za zapewnienie zgodności działalności Biura rachunkowego oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz Biura rachunkowego z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz za przekazywanie zawiadomień, o których mowa w ustawie, jest Właściciel – Pan/Pani ….

Zakres Procedury

Zakres Procedury obejmuje:

Ja swoje zrobiłam 🙂 Teraz czas na lekturę Procedury i wnoszenie do niej uwag przez Właściciela Biura rachunkowego, dla którego Procedura została sporządzona.

zdjęcie – https://pixabay.com/pl/beach-piasek-pomara%C5%84czowy-s%C5%82abe-1232772/

 

Publikacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Monika Markisz        16 kwietnia 2018        2 komentarze

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 723.

Publikacja ustawy nastąpiła w dniu 12 kwietnia 2018 roku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6 (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Od dnia 13 lipca 2018 nowe przepisy wejdą w życie i wszystkie jednostki obowiązane będa musiały przestrzegać przepisów tej ustawy, w tym wdrożyć odpowiednie procedury (szkolenia, dokumentacja, analizy itp.)

 

W dniu 28 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 marca 2018 roku  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ustawa zostanie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw i rozpocznie się wielkie odliczanie.

Ustawa wchodzi bowiem w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem rozdziału 6, art. 194 i art. 195, które wchodzą w życie po upływie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przypominam, że jednostki obowiązane będą musiały zaktualizować posiadane przez siebie dokumentacje oraz niekiedy wprowadzić dodatkowe lub zupełnie nowe regulacje.

Mam zamiar przygotować komplet dokumentacji dla biur rachunkowych.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany otrzymaniem takiego zestawu dokumentacji (zastrzegam z góry – za wynagrodzeniem!), zapraszam do kontaktu!

foto: https://pixabay.com/pl/euro-linii-ubra%C5%84-ubrania-peg-klips-1517318/

Wiedzy nigdy za wiele – składanie sprawozdań finansowych do KRS w praktyce

Monika Markisz        23 marca 2018        Komentarze (1)

Drogi Czytelniku,

Zachęcam do lektury wartościowych wpisów dotyczących zasad zgłaszania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego:

Sprawozdania finansowe. Komu nowe zasady podniosą ciśnienie? z bloga Radcy Prawnego dr Karoliny Rokickiej-Murszewskiej

Prezes – cudzoziemiec a składanie sprawozdań finansowych z bloga Radcy Prawnego Błażeja Sarzalskiego

Obowiązek zarządu spółki z o. o. dotyczący składania sprawozdań finansowych do KRS  – blog Radcy Prawnego Anny Kułakowskiej