Pierwsze szkolenie przygotowane przez mnie w tym roku będzie poświęcone spółce jawnej. To już 19 października 2017 roku. Szczegóły znajdziesz na www.dp.biz.pl

Spółki jawne są najpopularniejszymi spółkami jawnymi i wcale się temu nie dziwię.

Wśród zalet spółek jawnych wymienić można m. in. ujawnienie tego podmiotu w KRS, niskie koszty prowadzenia dokumentacji księgowej, możliwość ukształtowania postanowień umowy spółki w niemal dowolnym zakresie czy uprawnienie wspólników do podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

Wadą spółki jawnej jest przede wszystkim to, że jej wspólnicy ponoszą subsydiarną odpowiedzialność za zobowiązania tej spółki.

Ale jeśli ww. cechy są dla Ciebie oczywiste i nie chcesz tracić czasu na powtarzanie teorii z Kodeksu spółek handlowych, zapraszam na moje szkolenie. Szkolenie jest zaplanowane na 60 minut, ale przewiduję również dyskusję z uczestnikami, wymianę poglądów i doświadczeń, indywidualne konsultacje i planowanie kolejnych spotkań. Zakładam, że w sumie spędzimy więc ze sobą tego popołudnia zdecydowanie więcej, niż 60 minut 🙂  Poza wiedzą merytoryczną, zapewniam również dobrą kawę, herbatę czy przekąski 😉

Postaram się przekazać Ci moje know-how związane z zakładaniem spółek jawnych, ich funkcjonowaniem i likwidacją. Być może to spotkanie będzie okazją do podyskutowania również na temat przekształceń spółek z – lub w spółkę jawną. Do zobaczenia już 19 października 2017 roku! Zgłoś się na to szkolenie tutaj.

Szkolenia – zapraszam wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na www.dp.biz.pl!

Monika Markisz        19 września 2017        Komentarze (0)

Temat prowadzenia spotkań szkoleniowych, jakich jeszcze w Lublinie (i w okolicach) nie było, chodził za mną już od kilku miesięcy. I tak narodził się DP.BIZ.PL

Brakowało mi przestrzeni, w której można wymieniać praktyczne informacje na tematy prawne, podatkowe i księgowe. Przy okazji można napić się dobrej kawy lub herbaty :).

Jednocześnie wierzę, że można przekazywać swoją wiedzę profesjonalnie, ale bez zadęcia, merytorycznie, sensownie i co najważniejsze – przez praktyków dla praktyków.

A skoro takiego miejsca nie znalazłam, postanowiłam je sama stworzyć. Na początek zaprosiłam do współpracy m. in. mec. Małgorzata Koczan, mec. Paulina Matys – Łysakowska, doradca podatkowy Bartosz Dzięga.

Mam wielką nadzieję, że mój najnowszy projekt – DP.BIZ.PL będzie przydatny dla wszystkich, którzy mają do czynienia z kwestiami prawnopodatkowymi i rachunkowymi w biurach rachunkowych, kancelariach radców prawnych, adwokatów czy w biurach nieruchomości.  Ponadto wielu z nas poszukuje odpowiedzi na swoje pytania w Internecie, ale wydaje mi się, że nie zastąpi to jednak dyskusji z drugim człowiekiem. Spore grono osób chce po prostu „przegadać” trudne tematy, a Internet nie zawsze wystarczy.

To dla wszystkich takich osób stworzyłam DP.BIZ.PL

W ramach DP. BIZ.PL oferuję Ci spotkania szkoleniowe z zakresu prawa, które będą odbywać się w każdy czwartek, w centrum Lublina, zawsze o 16.30

Start równo za miesiąc – 19 października 2017 roku!

Zapraszam Cię do uczestnictwa – w charakterze słuchacza, prelegenta lub pomysłodawcy (masz propozycję tematu szkolenia – proszę, przekaż nam ją!).

W 2017 roku proponuję szkolenia prawnopodatkowe. Szkolenia są odpłatne, ale cena szkoleń w tym roku jest promocyjna – 20 zł brutto za jedno spotkanie lub 15 zł brutto, jeśli wybierzesz się na co najmniej 4 szkolenia.

Od 2018 roku zamierzam uruchomić bloki szkoleniowe z zakresu Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, Obrotu nieruchomościami i Rachunkowości. Wykładowcami będą osoby, które darzę dużym szacunkiem za ich wiedzę i za to, jakimi są ludźmi. Wierzę, że przekażemy naszym uczestnikom to, czego jeszcze nie wiedzieli lub to, czego zawsze chcieli się nauczyć.

Serdecznie Cię zapraszam do odwiedzenia DP.BIZ.PL.

Czy wiesz, że w 2016 roku zarejestrowano w Polsce prawie 700 spółek jawnych (dokładnie 698)?

Oznacza to, że tego rodzaju podmiotów jest w Polsce już ok. 35 tysięcy. Jako spółka osobowa, spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Rejestracja spółki jawnej w KRS wymaga m. in. sporządzenia umowy spółki jawnej. Niby banał, a jednak…

Jedną z z najczęściej pomijanych w umowie spółki jawnej kwestii jest przenoszenia ogółu praw i obowiązków. Błąd. Dysponowanie ogółem praw i obowiązków jest bowiem sposobem przeniesienia statusu wspólnika na osobę trzecią.

Ogół praw i obowiązków w spółce jawnej może być przedmiotem obrotu  jedynie wówczas, gdy umowa spółki jawnej tak stanowi. Taki ogół praw i obowiązków można sprzedać, odziedziczyć czy wreszcie otrzymać w wyniku darowizny. Ta zasada dotyczy również tzw. udziału kapitałowego, ściśle powiązanego z wkładami wspólników, definiowanego jako określona wartość księgowa wyrażona w pieniądzu i zapisana na koncie wspólnika w księgach handlowych. Udział kapitałowy nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu, i może być przeniesiony na inną osobę w ramach zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej.

Otrzymanie darowizny w postaci ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej w wyniku darowizny podlega podatkowi od spadków i darowizn albo zwolnieniu z tego podatku,  w zależności od relacji pomiędzy obdarowanym i darczyńcą.

Zgłoś nabycie ogółu praw i obowiązków jako darowiznę zwolnioną z podatku od spadków i darowizn na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcie umowy), jeśli jesteś spokrewniony z darczyńcą (należysz do tzw. „zerowej” grupy podatkowej).

Złóż zeznanie SD-3 w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcie umowy), jeżeli nie należysz do najbliższej rodziny darczyńcy i oczekuj na wydanie przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość podatku od spadków i darowizn.

W obu wypadkach musisz podać wartość rynkową nabytego prawa. Jaka to wartość? Odpowiedź na to pytanie nie wynika z przepisów prawa i to jest problem, z którym boryka się każdy obdarowany. Mam swoje zdanie na ten temat i chętnie się nim z Tobą podzielę.

W praktyce problemy z darowizną ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej są oczywiście bardziej skomplikowane. Przykładowo, niejednokrotnie podatnicy zastanawiają się, czy wypłata zysku spółki jawnej na rzecz obdarowanego po dokonaniu darowizny również podlega zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn? Teoria jest bowiem tylko teorią, ale to praktyka dostarcza najwięcej tematów do rozstrzygnięcia…

Jeszcze jedna ważna kwestia. W przypadku otrzymania  w drodze darowizny ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej, które to nabycie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, do przychodu uzyskanego z tytułu otrzymania tej darowizny nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nawet jeśli otrzymana darowizna będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Porada w skrócie:

Jeśli otrzymasz w darowiźnie ogół praw i obowiązków w spółce jawnej, będziesz musiał zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym. Darowizna będzie podlegała zwolnieniu z podatku lub będzie opodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Zawarcie umowy darowizny  ogółu praw i obowiązków to dopiero początek. Praktyczne problemy zaczną się później. Zachęcam jednak, abyś przewidział je wcześniej. Przemyśl taką transakcję, pogadaj z prawnikiem, a może nawet wystąp z wnioskiem do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego?

 https://pixabay.com/pl/doradca-podatkowy-finanse-2523265/

Kwestia ustalenia w sposób jednoznaczny daty, z którą rozpoczyna działalność spółka z ograniczoną działalnością nie jest prosta, ani dla teoretyków, ani dla praktyków. Czy datą rozpoczęcia działalności jest data podpisania aktu założycielskiego u notariusza? Czy jest to jednak dzień, w którym została przeprowadzona pierwsza operacja o charakterze finansowym? A może istotna jest wyłącznie data rejestracji spółki w KRS?

Zgodnie z ostatnio wydaną interpretacją Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 2 sierpnia 2017 roku (sygn.0111-KDIB1-3.4010.137.2017.2.MST), dniem rozpoczęcia prowadzenie działalności w spółce z.o.o. jest dzień zawarcia umowy spółki. Od tej chwili spółka z o. o. staje się podmiotem stosunków prawnych. W interpretacji czytamy:

,,Dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności należy utożsamiać z dniem powstania podatnika, tj. zawarcia umowy spółki z o.o. Zawarcie tej umowy powoduje bowiem powstanie spółki z o.o. w organizacji, która posiada podmiotowość prawną i może być podmiotem stosunków prawnych. Zgodnie bowiem z art. 161 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.), z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.”

Reasumując, dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (i spółki akcyjnej) jest dzień zawarcia umowy spółki (podpisania statutu). Od tego dnia spółka kapitałowa funkcjonują jako spółka w organizacji. Przypominam jednak, że w przypadku innych spółek prawa handlowego (spółek osobowych), istotna jest jednak data rejestracji nowego podmiotu w KRS, ponieważ w polskim systemie prawnym nie istnieje taki byt, jak spółka osobowa w organizacji.

Law Summit 2017

Monika Markisz        03 sierpnia 2017        2 komentarze

W dniu 14 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się szósta edycja konferencji Law Summit.

Motywem przewodnim Law Summit 2017 jest: Przyszłość rynku usług prawniczych – nowe czasy, nowe wyzwania. 

Będę jednym z prelegentów tego niezwykłego wydarzenia. Moje wystąpienie będzie poświęcone  kwestii specjalizacji blogów prawniczych. Na Law Summit będą również inni prelegenci z grupy web.lex – mec. Karolina Rokicka – Murszewska i mec. Małgorzata Koczan.

Szczegóły dotyczące wszystkich Prelegentów znajdziesz tutaj.

Możesz zgłosić się do udziału w Law Summit 2017 już dzisiaj.

Serdecznie zapraszam!