Rafał Chmielewski napisał pierwszą książkę.

20161116_090817_resized

Miałam zaszczyt recenzować tę pozycję i podzieliłam się z Czytelnikami moją opinią.

20161116_090831_resized-1

Książka Rafała wyprzedała się błyskawicznie – co mnie nie dziwi – i niedługo zapewne stanie się „białym krukiem”.

Liczę jednak, że Autor i Wydawca nie pozwolą potencjalnym nabywcom długo czekać i wkrótce pozycja Rafał będzie znowu dostępna.

Jeśli jesteś zainteresowany osobą Autora i jego książką, o „Pamiętniku Adwokata” poczytasz tutaj.

Zachęcam do lektury!

Odpłatne zbycie nieruchomości bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego

Monika Markisz        21 września 2016        Komentarze (0)

landmark-154908_640
https://pixabay.com/pl/landmark-widok-piazza-san-francesco-154908/

Czy to możliwe, aby odpłatne zbycie nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia jej nabycia nie podlegało w ogóle podatkowi dochodowemu od osób fizycznych? Pomijając możliwość skorzystania ze zwolnienia uzyskanego w ten sposób dochodu z opodatkowania, wydaje się to niemożliwe. A jednak…!

Kolejna dobra wiadomość dla podatników, którzy obawiają się o swoje portfele.

NSA wydał precedensowy i – chyba można tak powiedzieć – przełomowy wyrok w sprawie podatku PIT.

Sprawa dotyczyła podatniczki, która sprzedała mieszkanie otrzymane w spadku przed upływem 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie spadku (czyli śmierć spadkodawcy – taty).

Sprzedaż mieszkania była konieczna z uwagi na postanowienia umowy przedwstępnej zawartej jeszcze przez tatę. Tata był właścicielem nieruchomości dłużej, niż 5 lat. Spadkobiercy przejęli zobowiazania wynikające z tej umowy i musieli zawrzeć umowę przenoszącą własność nieruchomości. Gdyby tego dobrowolnie nie uczynili, oświadczenie woli w ich imieniu mogłoby zostać zastąpione stosownym orzeczeniem sądu. W obu wypadkach skutek byłby ten sam – doszłobby do odpłatnego zbycia nieruchomości – jednak czy byłoby to równoznaczne z powstaniem obowiązku zapłaty PIT?

W wyroku z dnia 24 maja 2016  roku NSA wydał wyrok w sprawie sygn. akt II FSK 1014/14 i orzekł, że dla oceny skutków podatkowych transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości,  ważny jest cel transakcji. Przepis ustawy o PIT dotyczący skutków odpłatnego zbycia nieruchomości ma charakter szczególny i powinien być interepretowany ściśle, a wątpliwości w jego interpretacji – rozstrzygane na korzyść podatnika. Teza tego orzeczenia brzmi:

Obowiązek podatkowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w warunkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) u.p.d.o.f. nie powstaje w stosunku do spadkobierców zobowiązanych do zbycia nieruchomości na podstawie umowy przyrzeczonej, o której mowa w art. 389 i art. 390 k.c. dokonanego jako konsekwencja umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę, niezobowiązanego do zapłaty podatku, o ile termin zawarcia umowy przyrzeczonej nastąpiłby wcześniej, niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, tj. z chwilą otwarcia spadku.

Reasumując,

Odpłatne zbycie nieruchomości po 5 latach od końca roku podatkowego, w którym nastapiło jego nabycie, nie podlega PIT.

Każda odpłatna transakcja zbycia nieruchomości dokonywana przed upływem tego terminu nie powinna być traktowana jednoznacznie jako źródło przychodu. Mogą bowiem istnieć przesłanki, które pozwalają uznać dochód uzyskany z odpłatnego zbycia za przysporzenie, które nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dział spadku bez podatku, nawet jeśli nie jest równy!

Monika Markisz        20 września 2016        Komentarze (1)

money-1673582_640

https://pixabay.com/pl/ceny-monety-%C5%9Brodk%C3%B3w-pieni%C4%99%C5%BCnych-1673582/

Jednym z najczęściej czytanych na moim blogu wpisów jest ten poświęcony podatkowym skutkom działu spadku. Ten wpis znajdziesz tutaj tutaj.

Tym czasem okazuje się, że – na szczęście – kwestia opodatkowania spraw tego rodzaju, jak dział spadku, wcale nie jest jednoznacznie przesądzona!

W  wyroku z dnia 21 kwietnia 2016 roku (II FSK 1575/14), Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że podział spadku między spadkobiercami tak,  że jednemu z nich przypadną rzeczy lub prawa majatkowe o wartości przekraczającej jego pierwotny udział nie podlega podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem sprawy rozpatrywanej przez NSA była odpowiedź na pytanie, czy dokonanie działu spadku bez spłat i dopłat, w wyniku którego podatniczka uzyska nieruchomość o wartości przekraczającej jej udziały spadkowe, spowoduje uzyskanie przez nią nieodpłatnego świadczenia.

W wyroku NSA czytamy:

W judykaturze zauważa się, że świadczenia w naturze to świadczenia rzeczowe, których przedmiot jest inny niż pieniądz lub wartość pieniężna. Natomiast inne nieodpłatne świadczenia, to świadczenia, których przedmiotem nie są rzeczy, lecz usługi (por. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt II FSK II FSK 585/14).

Zdaniem rozpatrującego sprawę składu orzekającego uzyskana przez spadkobiercę w wyniku działu spadku dodatnia różnica w stosunku do jego udziału w masie spadkowej na podstawie dziedziczenia nie stanowi świadczenia w naturze w przedstawionym znaczeniu. W efekcie bowiem działu spadku dochodzi do realizacji roszczeń poszczególnych spadkobierców do wspólnego majątku objętego masą spadkową, w sposób który nie musi odpowiadać proporcjom ich udziału w spadku, wynikającym z dziedziczenia ustawowego lub rozrządzenia spadkodawcy.

Przyznanie spadkobiercy w drodze działu spadku np. całej nieruchomości wchodzącej do masy spadkowej, z pominięciem innych spadkobierców, rodzi po strony tych ostatnich roszczenie oświadczenia spłatę odpowiadającą ich udziałowi w całym spadku. Roszczenie to ma charakter pieniężny i nie zmienia tej okoliczności rezygnacja z jego dochodzenia.

Kluczową, zdaniem Sądu, jest kwestia zdefiniowania „nieodpłatnego świadczenia” celem oceny, że nierówny dział spadku może zostać uznany za takie nieodpłatne świadczenie.

W ocenie NSA brak jest jakichkolwiek argumentów merytorycznych, co do kwalifikacji świadczenia uzyskanego przez spadkobiercę w wyniku działu spadku ponad jego udział spadkowy, do „innych nieodpłatnych świadczeń”.

„Innymi nieodpłatnymi świadczeniami” mogą być wyłącznie bezpłatne usługi bądź bezpłatnie udostępnienie rzeczy lub praw, a tym samym nie jest możliwe rozszerzenie katalogu źródła przychodu z innych nieodpłatnych świadczeń o nieodpłatne nabycie rzeczy lub praw.

Reasumując, w ocenie Sądu dział spadku nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych nawet, jeśli jednemu ze spadkobierców przypadną rzeczy (prawa) o wartości przekraczającej udział w spadku.

Opisane orzeczenie NSA powinno być inspiracją dla tych, którzy dokonali nierónego działu spadku i stoją przed dylematem oceny skutków podatkowych tego zdarzenia oraz dla tych, którzy dopiero rozważają taki scenariusz. Niemniej jednak każda sprawa jest inna i ocenę skutków podatkowych nalezy oceniać indywidualnie.

 

Law Summit 2016 zbliża się wielkimi krokami!

Monika Markisz        12 września 2016        2 komentarze

Drogi Czytelniku, kilkakrotnie wspominałam o zbliżającym się wydarzeniu Law Summit 2016.

Staram się jak najlepiej przygotować do mojego występu w czasie tej konferencji i mogę zdradzić Ci, że moja prezentacja rozpocznie się następującym slajdem:

prezentacja-law-summit

Postaram się nie zanudzić moich słuchaczy…

Do zobaczenia!

Zagłosujesz? Masz czas do 1 września 2016 roku, g.17.00!

Monika Markisz        31 sierpnia 2016        2 komentarze

Aktualizacja!

Dziękuję wszystkim Czytelnikom mojego bloga za oddane głosy.

Niewiele brakowało 🙂

Zagłosuj…!

Mój syn, Aleksander, jest zapalonym piłkarzem.

Jest szansa na to, aby został wybrany do piłkarskiej asysty podczas meczu Polska-Węgry we wtorek 6 września. Mecz odbędzie sie oczywiście w Lublinie, na Stadionie ARena Lublin. Aleksander musi pokonać 90 (!) kontrkandydatów.

Ja wierzę, że mu się uda!

Głos nic nie kosztuje, możesz go oddać z komputera lub telefonu, ale jedynie do 01.09.2016 g. 17!

Jeśli możesz i chcesz (a chcesz!), zagłosuj na Aleksandra Markisza tutaj:

Głosowanie